INFORMACE K VÝSTAVĚ

Pro školy

K výstavě jsme připravili interaktivní výukové programy pro děti a studenty. Zavedou je nejen do světa skautů a skautek, ale také jim pomohou rozvíjet jednu z dovedností, které považujeme za důležitou pro dnešní dobu (spolupráci, kreativitu, empatii, etické rozhodování). V případě vašeho zájmu prosím vyplňte tento FORMULÁŘ pro školy, abychom mohli vaše návštěvy časově zorganizovat. Následně vám zašleme pracovní listy a materiál s instrukcemi pro učitele.

Jak programy fungují?

  • Výstavu je možné navštívit od 9.10. do 1.11., od úterý do neděle v době 9–12 a 13–17 hod. Koná se v 1. patře zámku v Holešově
  • Programů se mohou účastnit školní třídy, družiny a jiné skupiny vždy s doprovázejícím pedagogem. Na výstavě je přítomen pouze dozor, který bdí, aby nedošlo k nějaké nehodě, ale bohužel tam nemůže být nikdo od nás skautů.
  • Snažili jsme se programy (s výjimkou toho pro nejmladší) stavět tak, aby byl především na žácích a studentech a role pedagoga byla více pozorovat než dávat instrukce.
  • Předem vám zašleme materiály k programu – pracovní list pro žáky a pedagogického průvodce se základními informacemi k provedení programu. Pracovní listy pro všechny žáky vám natiskneme a připravíme s dalšími pomůckami přímo na výstavě. Tam si je jen vyzvednete a rozdáte žákům.
  • Pokud chcete můžete po programu na výstavě ještě pobýt a vyzkoušet si i další aktivity, které jsou na ní k dispozici. Žáky můžete také povzbudit, aby se na výstavu vrátili a prošli si i její další části.

Co jsme pro vás připravili?

Dobroduzi (pro předškoláky a 1. třídy ZŠ, 45–60 minut)

Program se snaží podpořit spolupráci mezi dětmi skrze jednoduché úkoly, které děti dělají ve dvojicích nebo ve skupině. Pracovní list je založený především na práci s obrázky a kreslení. V programu je důležité zapojení pedagoga, který dětem vysvětluje jednotlivé jednoduché aktivity.

Objevitelé (pro 1. stupeň ZŠ, 45–60 minut)

Program se snaží v klukách a holkách probudit chuť objevovat, žasnout a zažít dobrodružství a tím rozvíjet jejich kreativitu a schopnost nalézat řešení. Po úvodní společné motivaci, která je seznámí se skautským světem, mohou jednotlivé aktivity plnit samostatně v libovolném pořadí. Pokud potřebují pomoci, mohou se obrátit na kamaráda nebo kamarádku a zkusit najít řešení společně.

Superhrdinové (pro 2. stupeň ZŠ, 60–90 minut)

Program se skrze příběh skautů a skautek během velké hospodářské krize v 30. letech a jejich zapojení do řešení současných globálních i lokálních výzev snaží rozvíjet empatii a sociální cítění. Kluci a holky si uvědomí, jaké mají schopnosti a dovednosti a jak je mohou použít při řešení současných výzev i drobnějších těžkostí jako je empatická podpora svých sourozenců.

Rozhodnout se dobře? (SŠ, 90 až 120 minut)

Program je pojat jako minikurz etické výchovy. Studenti se dozví, co je to etika, seznámí se s různými etickými přístupy, přemýšlí nad svými hodnotami a na základě příběhu zákazu skautingu nacistickým a komunistickým režimem hledají vlastní etické řešení situace. Program se záměrně snaží vyhnout příliš odborným výrazům a používat běžný jazyk. Je však možné na něj navázat například v hodinách společenských věd (nápady jak vám rádi poskytneme společně s materiály k programu). Pokud jste z učiliště a vaši studenti se s těmito tématy ve výuce běžně nesetkávají, rádi vás podpoříme a zajistíme animátora programu, který studenty programem provede – v takovém případě se nám ozvěte na email jana.karasova@skaut.cz, abychom našli společný termín.

Pro skauty

Přijeďte s oddílem na zábavnou výstavu 100 let holešovského skautingu. Výše zmíněné programy pro školní třídy jsou vhodné i pro odpovídající skautské výchovné kategorie od benjamínků po rovery.

Stačí jen vyplnit tento FORMULÁŘ pro skauty a my vám zašleme pracovní listy, které vás a váš oddíl výstavou provedou.

INFORMACE K MĚSTSKÉ HŘE

K výročí 100 let holešovského skautingu se navíc 19.10. 2019 od 13:00 do 17:00 uskuteční městská hra. Hra je pro děti i dospělé, proto neváhejte a přijďte. Zváni jsou vlčata, světlušky, skauti, skautky, rodiče, prarodiče, kamarádi. Pozvěte zkrátka kohokoli, kdo má zájem, čím více účastníků, tím líp : )

Aby se nám lépe plánovalo, zapište se prosím do FORMULÁŘE pro hru do 15.10. 2019.

Kontakty

Středisko

Pavel Šastný
Tel.:+420 605 343 099
email: junak.zholesova@gmail.com

Junák

www.skaut.cz

Oddíly

Slunečnice
skautky.zholesova.cz
Daniela Vošahlíková - vůdkyně oddílu
email: skautky.holesov@gmail.com
mobil:+420 605 052 726

Bílý jednorožec
skauti.zholesova.cz
Aleš Cahlík - vůdce oddílu
email: jednorozci@gmail.com
mobil:+420 721 242 509